Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE SEZON 2023/24

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE STOWARZYSZENIA

Forrest Gump,

 19 kwietnia 2024 r, Dobrogoszcz, godz. 17.00

 

 

Uchwała nr 1/WZS/2024

z dnia 19.04.2024

 

w sprawie przyjęcia planu obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia

 

Zarząd Kościerskiego Klubu Morsów „Forrest Gump” z siedzibą w Niedamowie, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, II Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie Statutu KKM Forrest Gump §17 zwołuje  Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze na dzień 19 kwietnia 2024 r o godz. 17.00 na plaży głównej w Dobrogoszczu.

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zaopiniowanie działalności Zarządu KKM Forrest Gump przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 6. Prezentacja sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu KKM Forrest Gump przez Prezesa oraz sprawozdania finansowego przedstawionego przez Skarbnika.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KKM Forrest Gump w 2023 roku
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego KKM Forrest Gump za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu KKM Forrest Gump absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Komisji Rewizyjnej KKM Forrest Gump absolutorium za rok 2023.
 11. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju klubu w 2024 roku
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

XI Bieg Morsa im. Radka Flisikowskiego - relacja z imprezy

Kolejna edycja Biegu Morsa przeszła do historii.. Edycja dla nas bardzo trudna.. Po październikowej tragedii, od razu podjęliśmy decyzję, że Bieg będzie nosił imię Radka Flisikowskiego.

Wczorajszy dzień pokazał, że on cały czas nad nami czuwał, biegał  na trasie i morsował w jeziorze..

Niedzielny poranek przywitał nas mgłą i lekkim przymrozkiem.. potem było już tylko lepiej – tłumy zaczęły zjeżdżać do Garczyna, który tego dnia stał się centrum biegowo – morsowym..

 

Przed oficjalnym otwarciem Biegu, rodzina Radka odebrała od władz Gminy Kościerzyna Złoty Laur – pośmiertną nagrodę dla Radka, za jego wkład w popularyzowanie wszystkiego co dobre J

 

Na starcie wszystkich konkurencji stanęło w sumie 308 osób w trzech różnych kategoriach. W Biegu Niedźwiedzia Polarnego pobiegły 74 osoby, w Biegu Tekstylnych 103 osoby, a z kijami przeszło się 131 osób.

 

KLASYFIKACJA MEDALOWA:

BIEG TEKSTYLNYCH – mężczyźni

 1. Kacper Jaszewski
 2. Amadeusz Reiss
 3. Paweł Stegart

BIEG TEKSTYLNYCH – kobiety

 1. Joanna Sowa
 2. Wiktoria Gliszczyńska
 3. Ewelina Synak

BIEG NIEDŹWIEDZIA POLARNEGO – mężczyźni

 1. Dawid Hartleb
 2. Mariusz Barabasz
 3. Rafał Jurczyszyn

BIEG NIEDŹWIEDZIA POLARNEGO – kobiety

 1. Katarzyna Kłujszo
 2. Karolina Machnikowska
 3. Beata Boza

MARSZ NORDIC WALKING – mężczyźni

 1. Karol Stiller
 2. Rafał Toporek
 3. Rafał Grobelniak

MARSZ NORDIC WALKING – kobiety

 1. Justyna Grabowska – Ufnowska
 2. Hanna Grobelniak
 3. Helena Stoltman

 

Wszystkim uczestnikom biegów i marszu serdecznie gratulujemy – jak zawsze daliście radę J

 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby wszystko było dokładnie tak jak miało być J Sponsorom za wsparcie zarówno materialne jak i rzeczowe, współorganizatorom, pracownikom PCM Garczyn – spełniali wszelkie nasze zachcianki.

Wielkie dzięki dla naszych wspaniałych morsów i foczek z KKM Forrest Gump – pełna mobilizacja jak zawsze – trzej panowie M. (Maciej, Mirek, Mariusz) już kilka dni wcześniej robili wszystko, żeby trasa była cudna. Dziewczyny w biurze uwijały się jak mróweczki – a pracy było naprawdę sporo. Dziękujemy również naszym panom parkingowym, którzy tym razem mieli naprawdę dużo roboty.

Praca w terenie w dniu biegu nie należy do łatwych, ale i tutaj wszystko było pod igłę

Jak co roku ukłony w stronę strażaków, wodniaków i Rowerowych Kaszub, którzy dbali o bezpieczeństwo uczestników, podziękowania dla NZOZ Kościerzyna za udostępnienie karetki z pomocą medyczną.

Adam konferansjerka jak zawsze na wysokim poziomie, Olek rozgrzewki pełna profeska. Żołnierze Napoleońscy i tym razem zadbali o zacną oprawę naszego wydarzenia..

Podziękowania kierujemy również do Ani, Izy, Ali i Uli za obecność i aktywny udział w naszym wydarzeniu.

Ale przede wszystkim dziękujemy wam drodzy uczestnicy za tak liczne przybycie, za dobre słowa, które tym razem nabrały innego znaczenia – jesteście wspaniali